Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΙΝΕΙ

Από το γραφείο τύπου του Γιάννη Δημαρά εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
"Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε το θέατρο του παραλόγου που συνεχίζει να παίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε και εγγράφως, αρνητικά στο αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα του συνδυασμού μας να συμμετέχει ισότιμα, πλήρως και ουσιαστικά στις εκλογικές διαδικασίες, προφασιζόμενο την έννομη τάξη και τις «απαρέγκλιτες εφαρμοζόμενες διατάξεις» όπως αναφέρει η απάντηση.Η ιδιαίτερη σπουδή του Υπουργείου Εσωτερικών για το σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών εφαρμόζεται κατ’ επιλογήν. Καθώς, η συλλογή και η τηλεφωνική μετάδοση, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, των αποτελεσμάτων όλης της Περιφέρειας Αττικής θα γίνει μόνο από τη Νομαρχία Αθηνών, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο 30, της 22/10/2010.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο: «…οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος όλων των δήμων και κοινοτήτων της περιφερείας σας, οφείλουν, αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, να
τηλεγραφήσουν στον Νομάρχη…»

Επίσης αναφέρεται ότι: «…Οι κ.κ. Νομάρχες, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν προσωπικά τα θέματα της συγκέντρωσης και άμεσης μετάδοσης των αποτελεσμάτων τόσο από τους προέδρους των εφορευτικών επιτροπών προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις…»

Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει, ο νυν Νομάρχης και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των ψηφοφόρων της Περιφέρειας Αττικής, γιατί επ’ ουδενί δε διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εκλογική διαδικασίας.
Είναι σαφέστατο ότι τίθεται θέμα ηθικής, πολιτικής αλλά και νομικής τάξης."

http://touaregtispolis.blogspot.com/2010/11/blog-post_3437.html