Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Συνδυασμού «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ – ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Βλ. πίνακα αποδεκτών

Κύριε Υπουργέ,

Με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 30/2010 (αρ. πρωτ. 61305/22-10-2010) παραχωρήσατε το δικαίωμα στους Νομάρχες (ακόμη και σε αυτούς που είναι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ή Αντιπεριφερειάρχες) μόνοι αυτοί να εποπτεύουν και να επιμελούνται προσωπικά της συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 7-11-2010, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές αλλά και σε ό,τι αφορά την ανάδειξη Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.
Δεδομένου ότι ο νυν Νομάρχης Αθηνών είναι και υποψήφιος Περιφερειάρχης στην ίδια Περιφέρεια, αρκετοί δε από τους νυν Αντινομάρχες είναι εκ νέου υποψήφιοι ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι, είναι προφανές ότι η εγκύκλιός σας αυτή προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, διότι το αδιάβλητο των εκλογών δεν είναι επιτρεπτό να επαφίεται στην συνείδηση όσων επιδιώκουν προσωπικώς την εκλογή τους σε αιρετά αξιώματα.
Όπως από τη Νομαρχία Αθηνών μας γνωστοποιήθηκε, οι χώροι αυτοί βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού 15 και Λεωφόρο Συγγρού 80-88. Ενώ στον πρώτο, ο οποίος προορίζεται για την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων, μας επιτράπηκε η είσοδος, αντίθετα σε ό,τι αφορά τον χώρο συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων μας δηλώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες της Νομαρχίας ότι απαγορεύεται η δική μας παρουσία αλλά επιτρέπεται η παρουσία ενός μόνο υποψηφίου περιφερειάρχη, του νυν Νομάρχη Αθηνών.

Προς αποκατάσταση των πραγμάτων στη Συνταγματική Τάξη και με σκοπό την διασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας, σας υποβάλλουμε την παρούσα και ζητούμε να δώσετε εντολή στο Νομάρχη Αθηνών να επιτρέψει και σε όσους συνδυασμούς επιθυμούν να παρευρίσκονται με εκπρόσωπό τους στους χώρους συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2010
Για το συνδυασμό