Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

«Άρμα Πολιτών» και Περιβάλλον

Νίκου Μαρκάτου, Καθηγητή ΕΜΠ, π.Πρύτανη
Υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Βορείου Τομέα
Η πολιτική διάσταση της προέλασης του «Άρματος Πολιτών», δηλαδή η ανεξαρτησία, η χωρίς μονοκομματικές κυριαρχίες σύσταση, η ανθρωπιά ως στόχος πολιτικής και φυσικά η εναντίωση σε συστήματα διαπλοκής και μηχανισμούς εξουσίας, είναι λίγο πολύ γνωστή.
Οι πολίτες όμως, πέρα από την πολιτική διάσταση που η παρούσα συγκυρία αναγκαστικά υποβάλλει ακόμα και στις εκλογές αυτοδιοίκησης, απαιτούν να γνωρίζουν και το έργο που θα επιτελεσθεί από το «Άρμα». Ιδού λοιπόν μερικά από τα θέματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης που θα επιδιωχθούν και θα πραγματοποιηθούν.
Κατ’αρχήν, ως φιλοσοφία, μέσα στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες που ζούμε η ιεράρχηση στόχων για το περιβάλλον είναι μείζον θέμα τόσο για λόγους ανθρώπινων συνθηκών και υγιεινής όσο και για λόγους ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.

- Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
– ενίσχυση καινοτομίας
– πρωτοβουλίες για αυτόνομη παραγωγή ενέργειας
– αξιοποίση βιογενών συστατικών σε απόβλητα και υπολείμματα βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής
– ενίσχυση περιφερειακών δράσεων
- Διαχείριση αποβλήτων
Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής του περιφερειακού σχεδιασμού που εκκρεμεί από το 2003. Απαιτείται ευρεία εφαρμογή της ανακύκλωσης για επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κάθε υλικό καθώς και μεθόδων λιπασματοποίησης.
Από τους χωροθετημένους 4 ΧΥΤΑ, μόνο ο ένας, αυτός της Φυλής, έχει κατασκευασθεί και λειτουργεί.
Η οδηγία για τους ΧΥΤΑ (99/31) που απαιτεί σταδιακή μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εναποτίθεται σε αυτούς, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, είναι το σημαντικότερο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τα επόμενα χρόνια. Σε περίπτωση καθυστερήσεων επίτευξης στόχων, θα μας αναμένουν εκ νέου μεγάλα κοινοτικά πρόστιμα και καταδίκες από τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Οι ΧΥΤΑ ως γνωστόν, με βάση την οδηγία, δεν πρέπει να θεωρούνται πλέον Χώροι τελικής διάθεσης, αλλά πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, ως Χώροι Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για ότι απομείνει μετά την επεξεργασία σε μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ), Λιπασματοποίησης ή Ενεργειακής Αξιοποίησης, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας (ΟΕΔΣΑ) σε συνδυασμό με ευρεία ανακύκλωση και λιπασματοποίηση στην πηγή.
Συμπερασματικά, η εξέλιξη των τεχνολογιών επιβάλλει, 7 χρόνια μετά την υιοθέτηση συγχρόνων μονάδων ολοκληρωμένης επεξεργασίας Απορριμάτων, να δοθεί έμφαση στο σχήμα:
Διαλογή στην πηγή-ανακύκλωση- επαναξιοποίηση-ενεργειακή αξιοποίηση και δημιουργία ΧΥΤΥ.
- Ανάδειξη των λιμανιών Πειραιά και Λαυρίου, και παραλιακού μετώπου.
Για το Λαύριο θα επιτευχθεί η άμεση επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου και του οδικού άξονα, συνέχεια της Αττικής Οδού.
Για τον Πειραιά υπάρχει ανάγκη ο χώρος του ΟΛΠ να εκσυγχρονισθεί για να γίνει και πάλι το λιμάνι καρδιά της Μεσογείου με εκμετάλλευση του χώρου των Λιπασμάτων Δραπετσώνας για δημιουργία σύγχρονου Down Town (καρδιά οικονομική-ναυτιλιακή) και δημιουργία χώρου πρασίνου και θεματικών πάρκων.
Όσον αφορά στο παραλιακό μέτωπο θα απελευθερωθεί όλη η ακτογραμμή με δημιουργία ποδηλατοδρόμου, παράλληλα με εγκατάσταση αθλοπαιδιών όπου εκατοντάδες κόσμος, με κατάλληλους γυμναστές, θα ασχολείται με την φυσική κατάσταση οργανωμένα και με πρόσβαση στα υπάρχοντα ολυμπιακά ακίνητα.
- Πόλη και αξιοποίηση ποταμού.
Η Αθήνα ως γνωστόν είναι η μόνη πόλη στην Ευρώπη που έκανε αποχετεύσεις και στη συνέχεια....έκλεισε τους ποταμούς της, αντί να τους διασώσει για να αποτελέσουν το επίκεντρο της φυσιογνωμίας της πόλης.
Για τον Ποδονίφτη θα επιτευχθεί η άμεση αξιοποίησή του. Το κομμάτι που παραμένει ανοιχτό θα αποτελέσει άξονα πρασίνου ενώνοντας με παραπλήσιο παραπόταμο το άλσος Φιλαδέλφειας με το άλσος Προμπονά, το άλσος Βεϊκου, τα Τουρκοβούνια μέχρι τα δικαστήρια και το πεδίο του Άρεως.
Αυτό το έργο είναι φυσικά έργο-όραμα για την πρωτεύουσα, μεγαλύτερο και από το πάρκο του Ελληνικού.
Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του Περιβαλλοντολογικού Σχεδιασμού του «Άρματος» και δέσμευσή μας για υλοποίηση του.