Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Γιάννης Δημαράς αφιέρωσε χρόνο στους ηλικιωμένους της περιοχής
Κουβέντες ειλικρίνειας αντάλλαξε ο κ. Δημαράς, με ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ Βούλας για τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας και τη δύσκολη καθημερινότητας τους. Σκοπός της επίσκεψής του, ήταν η ανάγκη αποτύπωσης της προτεραιότητας που οφείλει να επιδείξει η αυριανή περιφερειακή αρχή, στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία.

http://www.armapoliton.gr/index.php?news&nid=12